torsdag 19 oktober 2017

Öppettider och gudstjänster

Kyrkans öppettider är:

onsdagar kl 13.00-19.30

torsdagar kl 10.00-18.30

fredagar kl 8.00-12.00

Mässor firas: 

söndagar kl 11.00

onsdagar kl 18.00, rosenkrans efter mässan

första fredagen i månaden: tillbedjan och tillfälle till bikt kl 17.00, mässa kl 18.00

fjärde söndagen i månaden: mässa på slovenska kl 15.00

Varje söndag (utom den fjärde) firas syrisk-ortodox liturgi kl 14.00

onsdag 4 oktober 2017

Vecka 40

Onsdag 4 oktober: den helige Franciskus dag, mässa kl 18.00, Rosenkransen kl 18.30

Fredag 6 oktober: Jesu Hjärta fredag: sakramental tillbedjan kl 17.00, mässa kl 18.00

Söndag 8 oktober: mässa kl 11.00, syrisk-ortodox mässa kl 14.00

torsdag 28 september 2017

Rosenkransmånaden

På söndag börjar oktober som är rosenkransmånaden.

Söndag 1 okt: Undervisning för kommunionbarnen kl 9.45. Mässa kl 11.00 med kyrkkaffe efter mässan. Kl 14.00 syrisk-ortodox mässa.

Onsdag 4 okt, den helige Franciskus av Assisi: mässa kl 18.00, följt av rosenkransen.

Fredag 6 oktober, Jesu Hjärta fredag: tillbedjan kl 17.00, mässa kl 18.00.

Söndag 8 oktober: mässa kl 11.00, syrisk-ortodox mässa kl 14.00söndag 20 augusti 2017

Vardag igen!

Fr.o.m. vecka 34 återgår mässtiderna till de vanliga tiderna. Alltså:

Mässa på onsdagar kl 18.00 (rosenkrans efter mässan)

Mässa på söndagar kl 11.00

Mässa första fredagen i månaden kl 18.00 (från kl 17 tillbedjan och tillfälle till bikt)

Fjärde söndagen i månaden mässa på slovenska kl 15.00

Varje söndageftermiddag firar de syrisk-ortodoxa sin mässa i st Josef. Tiderna varierar. För mer info, kontakta deras präst eller Jamal Mati.

onsdag 2 augusti 2017

Öppet igen!

Nu är kyrkan öppen igen! Öppettider är:

onsdag kl 13.00-19.30

torsdag 11.00-19.30

fredag 8.00-12.00

söndagar i samband med mässan

söndag 18 juni 2017

Sommartid

Under tiden 18 juni till 20 augusti firas mässan endast på söndagar kl 9.00. Från midsommar är kyrkan öppen endast i samband med mässan på söndagar.

Under sommaren är också prästerna på semester, så det kan vara svårt att få tag i dem. Kontaktuppgifter finns på församlingens hemsida. Telefonnummer till expeditionen är 021-14 11 20.

måndag 12 juni 2017

Vecka 24

Mässan på onsdag är tyvärr inställd.

På torsdag är kyrkan stängd.

På söndag är det Corpus Christi, Kristi Kropps och Blods högtid. Observera att mässan firas kl 9.00! Kl 14.00 är det syrisk-ortodox mässa. Samtidigt, kl 14, firas kaldeisk mässa med barnens första Heliga Kommunion i sta Mariakyrkan.

Fr.o.m. 18 juni till 20 augusti firas mässan i Köping endast på söndagar kl 9.00.