söndag 15 mars 2015

Fjärde söndagen i fastan

I dag är det fjärde söndagen i fastan. Det är mässa kl 11.00 och kyrkan öppnar kl 10 som vanligt.

Här är dagens läsningar i mässan:


Första läsningen
2 Krön 36:14-16, 19-23

Alla de ledande bland prästerna och folket blev mer och mer trolösa och tog efter de avskyvärda bruken hos andra folk, och de orenade Herrens hus, som han hade helgat i Jerusalem. Gång på gång sände Herren, deras fäders Gud, varningar till dem genom sina sändebud, eftersom han ville skona sitt folk och sin boning. Men de förolämpade Guds sändebud, föraktade hans ord och förhånade hans profeter, tills Herrens vrede mot sitt folk blev så stor att den inte längre kunde hejdas. Man brände ner Guds hus och rev ner Jerusalems stadsmur; alla dess borgar stacks i brand och alla dess dyrbarheter förstördes.
                      Den rest som undsluppit svärdet förde Nebukadnessar bort i fångenskap till Babylon. Där fick de vara slavar åt honom och hans efterträdare tills det persiska riket uppstod - för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas - och tills landet tagit igen sina uteblivna sabbater. Hela den tid landet låg öde hade det sabbat, tills sjuttio år hade gått.
                      Men under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren - för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas - Kyros tanken att sända ut en förordning, och han tillkännagav i hela sitt rike, både muntligt och skriftligt: »Så säger Kyros, konung av Persien: Alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig, och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk - må er Gud vara med er - skall bege sig till Guds hus.«

Responsoriepsalm
Ps 137:1-6

R. Herre, vår Gud, för oss tillbaka till dig.
Vid Babylons floder satt vi och grät,
                      när vi tänkte på Sion.
I pilträden som växte där
                      hade vi hängt våra lyror. R.

De som höll oss fångna bad oss att sjunga,
                      de som släpat bort oss bad om glada visor:
                      »Sjung för oss en sång från Sion!« R.

Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger
                      i ett främmande land?
Om jag glömmer dig, Jerusalem,
                      må min högra hand förlamas. R.

Må min tunga fastna vid gommen
                      om jag inte tänker på dig,
om jag inte sätter Jerusalem
                      högre än all annan glädje. R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 687.

Andra läsningen
Ef 2:4-10

Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus - av nåd är ni frälsta - och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Lovsång
Jfr Joh 3:16

V. Så älskade Gud världen
att han gav den sin ende Son,
för att de som tror på honom skall ha evigt liv.

Evangelium
Joh 3:14-21

Vid den tiden sade Jesus till Nikodemos: »Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom ini världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.«
                                 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Har du frågor är du välkommen att ställa dem. Var snäll och skicka inga länkar.