lördag 7 mars 2015

Tredje söndagen i fastan

På söndag firas mässa som vanligt kl 11.00. Kyrkan öppnar ca kl 10.

Söndagens evangelietext är hämtad ur Joh 2:13–25:


"Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han
på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar.
Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras
får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord, och till dem
som sålde duvor sade han: »Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en
saluhall.« Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus skall
förtära mig. Judarna sade då till honom: »Vad kan du visa oss för tecken, du som gör
så här?« Jesus svarade: »Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre
dagar.« Judarna sade: »I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall
låta det uppstå igen på tre dagar!« Men det tempel han talade om var hans kropp.
När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt
detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt.
Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på
hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt
dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om
människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Har du frågor är du välkommen att ställa dem. Var snäll och skicka inga länkar.